A szociometriáról és rólunk.

A szociometria

A szociometria lényegében egy olyan módszertan, amely lehetőséget ad arra, hogy kicsit jobban belelássunk az adott közösség (osztály) működésébe, felépítésébe és ezáltal könnyebben megérthetjük annak dinamikáját. Mérei Ferenc 1945-ben kezdett el behatóbban foglalkozni a szociometria kialakításával, a közösségek világával. Olyan szociometria kifejlesztésére törekedett, amely azon felül, hogy képet ad az egyén csoportban elfoglalt helyéről, a közösséget magát is méri, jellemzi.

A módszer nagy erőssége a vizuális megjelenítés, a szociogram, amelyet a felmérés végén a diákok válaszai alapján felrajzolhatunk. Ezáltal könnyebben értelmezhetőek az egyes tanulók osztályban elfoglalt "pozíciói". Maga az osztály lényegében egy mesterséges közegnek tekinthető, amely az első együtt töltött iskolai naptól kezdve egészen a legutolsóig formálódik. Különféle viselkedésminták (barátság, klikkek, bandák, stb.) alakulnak ki a közösségen belül, amelyet maguk a diákok alakítanak. A felrajzolt szociogram által láthatóvá válik, hogy az egyes diákok aktuálisan (!) milyen társas helyzetben helyezkednek el osztályukon belül. Ahhoz, hogy értelmezhessük az eredményt és a mögöttes okokat, természetesen ismernünk kell magát az osztályt és annak diákjait.

Általános tudnivalók, alapszabályok a módszerrel kapcsolatban